Podczas prowadzenia spółki zdarzają się sytuację, które powodują, że treść umowy powinna ulec zmianie. Sytuacja taka może się zdarzyć kiedy następuje zmiana wspólników, siedziby, nazwy spółki czy zmiany funkcjonowania organów spółki.

Każdorazowa zmiana umowy spółki z o.o. wymaga uchwały i wpisu do rejestru. W większości przypadków zwoływane jest zgromadzenie wspólników i odbywa się podjęcie decyzji odnośnie wprowadzanej poprawy.

Zmiana umowy spółki z o.o. powinna być zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza, zawierać wynik głosowania oraz listę obecności. Następnie uchwałę, która zawiera nowe zmiany rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czasami zdarza się że zmiana umowy spółki z o.o. nie przejdzie, jeśli zgoda większości wspólników nie będzie przekraczała wyznaczonej ilości. Kiedy zmiana jest istotna dla przedmiotu jej działalności, wymaga wyniku co najmniej 3/4 głosów.

Podsumowując, kiedy wspólnicy planują zmienić treść umowy, ważne jest przeprowadzenie odpowiedniego głosowania, które zdecyduje czy nowy przepis może zostać przyjęty. Ponadto należy pamiętać, aby obowiązkowo odnotować zaistniałe zmiany w KRS.

Tags: