Kto kiedy i jak musi zgłosić PKD do KRS

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, jeszcze przed zarejestrowaniem podmiotu, musi podjąć decyzje o tym, czym spółka w przyszłości będzie się zajmować. Zanim przystąpi do procedury związanej z zawiązywaniem umowy musi określić obszar działalności, a następnie uwzględnić go w treści sporządzanego dokumentu.

Przedmiot działalności, zarówno spółki osobowej, jak i kapitałowej musi zostać opisany w umowie w dowolnej formie. 

Następnie konieczne jest dobranie odpowiedniego oznaczenia do zakresu planowanej działalności, którym są kodu PKD (Polska klasyfikacja działalności). Zakres PKD musi zostać uwzględniony na wniosku o wpis spółki do KRS, ponieważ są to informacje, które bezwzględnie należy zgłaszać do rejestru przedsiębiorców.
Niezależnie od tego czy wniosek o wpis składany jest przez system S24 czy PRS oraz tego, czy umowa ma formę aktu notarialnego czy powstała na bazie gotowego wzorca, na wniosku o rejestrację podmiotu należy uwzględnić główne PKD oraz PKD dodatkowe.

Wpis: Charakterystyka spółki z o.o.

Co istotne, w razie zamiany przedmiotu działalności, konieczne jest dokonania zmiany umowy spółki oraz zaktualizowanie danych w rejestrze KRS.

Uchwała potrzebna do zmiany umowy spółki i PKD

Do zmiany umowy spółki konieczne jest  powzięcie uchwały przez wspólników. Zgromadzenie wspólników podejmuje decyzje na drodze głosowania i w zależności od rodzaju spółki i tego jak istotna jest zmiana potrzebne jest uzyskanie 2/4 lub 3/4 większości głosów. Jeśli umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego, również i uchwała musi zostać umieszczona w protokole sporządzanym przez notariusza. Konieczne jest również sporządzenie jednolitego teksu umowy.
Jeśli natomiast podmiot uzyskał wpis w rejestrze za pośrednictwem systemu s24 uchwałę można  podjąć również w tym systemie.

Aktualizacja kodów PKD w KRS

Zmiana PKD spółki w KRS

Po powzięciu uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki i kodów pPKD, obowiązkiem zarządu jest złożenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS. W zależności od formy prawnej informacje te muszą zostać zgłoszone nie później niż na 3 miesiące (spółka akcyjne) lub na 6 miesięcy (spółka z o.o.).

Zgłoszenie zmiany przedmiotu działalności i zapisów umowy leży po stronie zarządu, który ma dwie opcje złożenia wniosku do KRS.

Zmiana kodów PKD w S24

Jest to opcja dostępna tylko dla tych podmiotów, których umowa sporządzana była w S24, a wszelkie zmiany umowy spółki nie miały nigdy formy aktu notarialnego.  Polega ona na tym, że osoba będąca członkiem zarządu zaloguje się do systemu, sporządzi wniosek o wpis w oparciu o wzorzec dostępny w 24, załączyć uchwałę wspólników i dokonać opłaty od wniosku (300 zł).

Zmiana kodów PKD w PRS

Dokonać zmiany umowy spółki mogą wszystkie podmioty. Do przeprowadzenia procedury należy zalogować się w systemie PRS i wypełnić wniosek o zmianę. Do przygotowanego dokumenty nie trzeba załączać aktu notarialnego dotyczącego uchwały wspólników, wystarczy wpisać numer CREWAN. Opłata w przypadku zmiany kodów PKD w PRS wynosi 350 zł.

Zmiana przedmiotu działalności spółki (PKD) wymaga uchwały wspólników, zmiany umowy spółki oraz sporządzenia i złożenia wniosku do KRS. Informacje należy bezwzględnie aktualizować, co jest obowiązkiem zarządu. 


Pomoc w zgłoszeniu zmian PKD do KRS

Oferujemy pomoc w zmianie kodów PKD. Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie – udzielamy porad, pomagamy wybrać kody najbardziej pasujące do przedmiotu działalności, wprowadzić zmiany do umowy spółki. Pomagamy w sporządzeniu wniosku i zgłoszeniu zmiany.

Wpis: Adres do e-doręczeń KRS

Tags: