Właściciele podmiotów zarejestrowanych w rejestrze KRS od lipca zobowiązani są do dostosowania się do zmian w działaniu systemu. O jakich zmianach mowa? W lipcu rejestr przedsiębiorców został całkowicie zmodyfikowany i obecnie wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Istotnie należy zaznaczyć, że nie ma możliwości składania wniosków i formularzy w formie papierowej (nie będą rozpatrywane przez sąd).

Zmiana danych spółki w eKRS wymaga złożenia wniosków w sposób elektroniczny. Osoba składająca wniosek zobowiązana jest do potwierdzenia swoich danych na dokumencie za pośrednictwem podpisu elektronicznego (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Z naszych obserwacji wynika, że wielu właścicieli firm decyduje się na wyrobienie i aktywację podpisu elektronicznego z certyfikatem, który pozwala załatwiać sprawy biznesowe za pośrednictwem Internetu:
– zawieranie umów z kontrahentami
– udział w przetargach i zamówieniach publicznych
– wystawianie faktur
– składanie wniosków sądowych

W naszej ofercie zarówno zmiana danych spółki w eKRS jak również wyrobienie i aktywacja e-podpisu.

Tags: