Spółka z o.o. to forma prawna, która cieszy się dużą popularnością ze względu na korzyści związane z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania czy możliwością zarejestrowania podmiotu gospodarczego przez internet.

Każda jednostka bez względu na rodzaj działalności posiada wewnętrzną strukturę, której prawa uregulowane są zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek i statucie sporządzonym podczas zakładania firmy.

Do organów pełniących określone czynności zaliczyć można daną grupę osób posiadających uprawnienia do podejmowania decyzji i reprezentowania na zewnątrz podmiotu gospodarczego.

Jednym z obowiązkowych i najważniejszych instytucji jest zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jego zadaniem jest m.in. decydowanie czy działalność może zawrzeć konkretną umowę a także prowadzenie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych.

Oprócz zarządu spółka posiada również organy w postaci zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej. W pierwszym przypadku wspólnicy nie prowadzą bieżącej polityki lecz podejmują decyzję o charakterze strategicznym, a w drugim przypadku zespół zostaje zwołany wyłącznie wtedy, kiedy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 tysięcy złotych.

Tags: