Aby rozpocząć prowadzenie działalności, przedsiębiorca powinien najpierw spełnić pewne formalności, które umożliwią mu w pełni wykonywanie czynności na rynku. Przyszły właściciel przedsiębiorstwa będzie musiał m.in. sporządzić umowę podmiotu gospodarczego, a także wpisać spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszelka dokumentacja wypełniona powinna być w sposób rzetelny, zgodny z prawdą, bezbłędny i sprawdzalny, tak aby urzędy i organy nie musiały odsyłać formularzy z powrotem w celu dokonania poprawek, ponieważ może to przedłużyć całą procedurę.

Wnioski rejestracyjne spółki z o.o. obejmują najważniejsze dokumenty takie jak statut sporządzony w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca udostępnionego na portalu S24 oraz dodatkowe załączniki określające przedmiot działalności, oświadczenie o wniesieniu przez wspólników kapitału zakładowego oraz listę wspólników. Różnica, jaka występuje pomiędzy tradycyjną, a elektroniczną rejestracją to głównie czas, jaki wnioskodawca spędzić musi w oczekiwaniu na decyzję ze strony urzędów. Papierowa forma składania formularzy jest dłuższą procedurą, ze względu na to, że organy państwowe pracują w określonym czasie, a na rozpatrzenie wniosku mają aż 7 dni.

Tags: