Od pierwszego lipca wszystkie wnioski do KRS w formie elektronicznej będą składane przez przedsiębiorców. Z jakimi obowiązkami jest to związane? Na co przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę?

Ministerstwo Finansów jasno określa, że sprawy dotyczące rejestru przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie elektronicznie. Warto zaznaczyć, że decyzje sądu będą wydawane jako dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym i doręczane na konta użytkowników w Portalu Rejestrów Sądowych.

Jaki cel wprowadzanych zmian? Elektroniczny system KRS ma na celu usprawnienie działań sądów rejestrowych oraz odciążenie ich od wielu obowiązków. Efektem planowanych działań ma być przyspieszenie postępowań rejestrowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Wnioski do KRS w formie elektronicznej wymagają posiadana podpisu elektronicznego, który umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby składającej podpis.

Dostępne narzędzia:
– profil zaufany
– kwalifikowany podpis elektroniczny

Nasze biuro oferujemy pomoc w zakresie elektronicznej zmiany danych w KRS oraz wyrobieniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zapraszamy!

Tags: