Założenie przedsiębiorstwa kojarzy się osobom z procedurą, która opiera się na składaniu wizyt w urzędach i wypełnianiu dokumentów, które następnie wysyłane są do urzędów i organów, które zajmują się rozpatrzeniem formularza i wpisaniem do ewidencji.

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. jest jednym z najważniejszych pism, jakie przedsiębiorca składa do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli planuje otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Samodzielne uzyskiwanie wpisów i składanie wniosków jest procedurą, przez którą przejść musi osoba sposobem tradycyjnym, czyli sporządzając umowę w formie aktu notarialnego lub elektronicznie przy użyciu gotowego wzorca formularza udostępnionego na portalu S24.

Papierowa wersja statutu jest droższą opcją, ponieważ wymaga zapłacenia wynagrodzenia kancelarii za podpis notariusza, który jest niezbędny do potwierdzenia dokumentu. Taka forma składania dokumentów jest również bardziej czasochłonna, a więc osoby, które nie posiadają dużej cierpliwości mogą się zniechęcić do wypełniania formalności.

Oprócz wniosku rejestracyjnego przedsiębiorca musi złożyć jeszcze dodatkowe załączniki – np. zaświadczające o potwierdzeniu wniesieniu kapitału zakładowego, określające przedmiot działalności lub zawierające dane wspólników i zarządu.

Tags: