Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu krąg podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia został powiększony o dodatkowe podmioty.

Do dokonania zgłoszenia po 31.10.2021r. zobowiązane są podmioty wpisane do KRS:

  • spółki partnerskie,

  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,

  • spółki europejskie,

  • spółdzielnie,

  • spółdzielnie europejskie,

  • fundacje,

  • stowarzyszenia.

Wniosek CRBR fundacja – kto jest beneficjentem rzeczywistym w przypadku fundacji?

Beneficjentem rzeczywistym w fundacji mogą być członkowie organu stanowiącego (np.rady fundacji, jeżeli podejmuje ona wiążące dla fundacji decyzje), jeżeli dysponują oni liczbą głosów większą niż 25% ogólnej liczby głosów.

Uwaga!

Przed dokonaniem zgłoszenia fundacji do CRBR należy sprawdzić uprawnienia poszczególnych organów, aby mieć pewność, że wpisujemy właściwe dane na wniosku CRBR.

Nasze biuro oferuje doradztwo oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do CRBR. Zapraszamy – wniosek CRBR fundacja z pomocą specjalistów.

Tags: