Wiele osób, które planują rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności nie wie w jaki sposób zarejestrować spółkę. Założenie firmy jest pierwszym i najważniejszym etapem, który musi zostać wykonany, aby podmiot gospodarczy mógł w pełni wykonywać czynności na rynku. Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy, która zawierać będzie wszelkie istotne kwestie dotyczące rejestrowanej jednostki gospodarczej. Następnie, taki wypełniony dokument składany zostaje w urzędzie, lub jeżeli przedsiębiorca wypełnia gotowy formularz udostępniony na portalu S24 to wysyłany do Krajowego Rejestru Sądowego, który rozpatrzy wniosek i podejmuje decyzję o wpisaniu do bazy zawierającej informacje dotyczące stowarzyszeń, fundacji, dłużników oraz podmiotów w postaci spółek, oddziałów, instytutów, przedsiębiorstw i spółdzielni.

Istnieje jeszcze jeden sposób, który jest zarówno prostszy, tańszy i szybszy. Osoba może zlecić firmie zewnętrznej obsługę rejestracji własnej jednostki gospodarczej. Eksperci wyręczają wnioskodawcę w składaniu wszelkich dokumentów i wniosków, odciążając go również z obowiązku zapoznawania się z obowiązującymi przepisami i regulacjami, które i tak stale ulegają zmianom.

Tags: