Spółka jawna jest jedną z form prawnych, w jakiej można zorganizować działalność gospodarczą. Jest to rodzaj spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem.

Przeczytaj również: Błędy we wniosku o założenie spółki z o.o.

W Polsce istnieje możliwość założenia spółki jawnej za pośrednictwem systemu S24, czyli elektronicznej platformy umożliwiającej rejestrację spółek i innych podmiotów gospodarczych. Aby założyć spółkę jawną w systemie S24, należy wypełnić odpowiedni formularz online i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

spółka jawna w S24
Pomoc w sporządzeniu umowy dla spółki jawnej

Umowa spółki jawnej S24

Umowa spółki jawnej sporządzona w systemie S24 musi zawierać określone elementy, takie jak:
– Nazwa spółki i jej siedziba.
– Przedmiot działalności spółki.
– Wysokość kapitału zakładowego i sposób jego wniesienia.
– Liczbę i wartość udziałów należących do poszczególnych wspólników.
– Sposób reprezentacji spółki i sposób podejmowania decyzji.
– Warunki rozwiązania spółki i dzielenia jej majątku.

Konieczne jest również podpisanie umowy przez wszystkich wspólników oraz dołączenie do niej wymaganych dokumentów, takich jak odpisy aktów rejestrowego założycielskiego czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przeczytaj również: Rejestracja spółek z o.o. Warszawa

Rejestracja spółki jawnej w systemie S24 jest prosta i szybka, jednak warto pamiętać, że umowa ta zobowiązuje wspólników do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki. Dlatego przed założeniem takiej spółki należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto również zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że umowa spółki jawnej została poprawnie sporządzona i zawiera wszystkie wymagane elementy.

Podsumowując, umowa spółki jawnej jest ważnym dokumentem, który określa zasady działalności spółki oraz odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Dzięki systemowi S24 możliwe jest szybkie i wygodne założenie tego typu spółki, jednak należy pamiętać o konieczności dokładnego przeanalizowania swojej sytuacji oraz ewentualnego skorzystania z porady prawnej.

Tags: