Krajowy Plan Odbudowy Małopolska

Krajowy Plan Odbudowy małopolska skorzysta na nowym programie unijnym? Z jakich środków będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa? Krajowy Plan Odbudowy Polski zakłada pomoc dla: –…

Zmiana umowy spółki z o.o.

Podczas prowadzenia spółki zdarzają się sytuację, które powodują, że treść umowy powinna ulec zmianie. Sytuacja taka może się zdarzyć kiedy następuje zmiana wspólników, siedziby, nazwy…

Spółki z o.o. bez notariusza

Rejestracja spółki z o.o. bez notariusza możliwa jest od początku 2012 roku na platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Osoba, która chce dokonać rejestracji spółki…

Czas rejestracji spółki z o.o.

Osoby, które planują samodzielnie założyć firmę muszą najpierw wybrać określony rodzaj działalności. W tym celu wybrać mogą spośród różnych form, jednak do najczęściej wybieranych należy…