Rejestracja fundacji online

Przeprowadzenie procedury rejestracji fundacji wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności, które pomogą fundatorowi bezpiecznie podejmować działania zmierzające do realizacji zamierzonych celów. Do powołania fundacji…