Rejestracja spółki z o.o. a nowy ład

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają w ograniczonym zakresie co wpływa…

PSA założenie

Z czym wiąże się PSA założenie? W jaki sposób przeprowadzić procedurę rejestracji prostej spółki akcyjnej, aby móc szybko rozpocząć prowadzenie działalności? Założenie prostej spółki akcyjnej…

Kapitał w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy to inaczej wkład właścicieli przedsiębiorstwa, wniesiony podczas zakładania firmy. Wysokość kapitału zakładowego zależna jest w dużej mierze od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną,…