Rejestracja spółki z o.o. bez notariusza możliwa jest od początku 2012 roku na platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Osoba, która chce dokonać rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi założyć konto na platformie, gdzie dostępne są wzory dokumentów. Obecność notariusza nie jest konieczna, gdyż wszystkie dokumenty generowane są automatycznie na platformie. Dzięki temu przedsiębiorca znacznie oszczędza pieniądze, gdyż nie musi ponosić wysokich kosztów notarialnych związanych z tworzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Założenie spółki z o.o. bez notariusza trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do właściwego sądu rejonowego. Dzięki temu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę rejestracji spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną firmą do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ posiada wiele zalet m.in. ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Tags: