Składki ZUS w spółce z o.o. a nowy ład – to zagadnienie spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Czy po wprowadzeniu nowych przepisów właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani będą do uiszczania dodatkowych opłat? W jaki sposób sporządzić zapisy umowy spółki, aby ominąć konieczność opłacania podatków?

Od stycznia właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani będą do opłacania dodatkowego obciążenia podatkowego – składka zdrowotna (9%) od wynagrodzenia brutto oraz zgłosić członków zarządu do ZUS.

Składki ZUS w spółce z o.o. a nowy ład – jak uniknąć dodatkowych opłat?

Rozwiązaniem może okazać się zapis art. 176 kodeksu spółek handlowych – Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o.

Powyższy artykuł mówi o tym, że istnieje możliwość przyznania wspólnikom wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o. – funkcjonujące już spółki muszą dokonać aktualizacji zapisów umowy spółki, a nowe w odpowiedni sposób opracować umowę.

Oferujemy pomoc w zakresie rejestracji spółki oraz aktualizacji informacji przedstawionych w umowie spółki.

Tags: