S24 zakładanie spółki – na czym polega procedura rejestracji spółki w systemie S24? Z jakiego powodu popularność rejestracji spółki online zwiększa się z dnia na dzień?

Rejestracja spółki w S24 możliwa jest po spełnieniu określonych warunków:

  • brak konieczności wprowadzenia indywidualnych zapisów w umowie spółki
  • posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem
  • wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego wyłącznie w formie pieniężnej

S24 zakładanie spółki:

Utworzenie konta w systemie S24

  • Przygotowanie niezbędnych danych na temat spółki, wspólników, sposobów reprezentacji, kodów PKD.
  • Wypełnienie formularzy rejestracyjnych.
  • Sprawdzenie poprawności danych.
  • Podpisanie dokumentów.
  • Opłacenie wniosku o wpis do KRS.

Powierzając nam procedurę założenia spółki w S24 otrzymujesz kompleksową pomoc specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakładaniu firm. Z naszą pomocą w krótkim czasie założysz spółkę w S24.

Tags: