Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła elektronizacje składania wniosków, formularzy i dokumentów. Do zmian muszą dostosować się wszystkie podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS.

Istotnie należy podkreślić, że podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mogą wybrać sposób składania wniosków – elektronicznie lub papierowo.

Na czym polega rejestrowanie spółki e-formularze?

Obecnie składanie wniosków, formularzy i dokumentów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych obliguje do posługiwania się narzędziem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Przedsiębiorcy mają możliwość założenia profilu zaufanego, który wykorzystywany jest głównie do kontaktów z urzędami lub wyrobienia i aktywacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który posiada znacznie szersze pole zastosować (również w zakresie prowadzenia firmy).

Rejestrowanie spółki e-formularze – zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w zakresie założenia spółki przez Internet.

Tags: