Osoby, które chcą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zdecydować się na rejestrację takiej działalności sposobem tradycyjnym lub rejestrowanie spółek z o.o. bez aktu notarialnego. Tradycyjna rejestracja spółki odbywa się w urzędzie, jej cechą charakterystyczną jest tworzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego przez notariusza. Czas trwania założenie spółki wynosi kilka tygodni.

Rejestrowanie spółek z o.o. bez aktu notarialnego odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, która została udostępniona w 2012 roku. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób trwa maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania podpisanych dokumentów do właściwego sądu rejonowego. Dokumenty tworzy się na podstawie wzorów dostępnych na platformie. Przedsiębiorca wprowadza dane zakładanej spółki do odpowiednich wzorów i podpisuje wygenerowane dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Chcesz założyć spółkę z o.o.? Skontaktuj się z nami.

Tags: