Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają w ograniczonym zakresie co wpływa na tak dużą popularność podmiotu w Polsce. Czy po wprowadzeniu przepisów Nowego Ładu spółka z o.o. nadal będzie tak popularna? Czego obawiają się osoby planujące otworzyć spółkę w postaci spółki z o.o.?

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu wynagrodzenie członków zarządu z powołania od stycznia 2022 roku zostanie obciążone dodatkową składką zdrowotną w wysokości 9%. Warto również zaznaczyć, że przepisy uniemożliwiają jej odliczenie od podatku. Zmiany powodują wyższe koszty po stronie spółki oraz niższe wynagrodzenie do wypłaty na rzecz członka zarządu.

Jak powinna być przeprowadzona rejestracja spółki z o.o. a nowy ład – jak ograniczyć koszty wynikające z założeń Nowego Polskiego Ładu?

Korzystne rozwiązanie pojawia się w art. 176 KSH mówiące o możliwości zobowiązania wspólnika spółki do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które on będzie otrzymywał wynagrodzenie (zgodnie z przepisami prawa brak obowiązku oskładkowania). Istotne jest, że uprawnione do skorzystania z tego rozwiązania są podmioty, których umowa zawiera odpowiedni zapis. Z tego powodu podczas rejestracji spółki ważne jest opracowanie odpowiednio zapisów umowy spółki z pomocą Notariusza.

Nasze biuro oferuje pomoc w rejestracji spółki z o.o. po wprowadzeniu przepisów Nowego Ładu – korzystne rozwiązania dla przyszłych właścicieli spółek z o.o.

Tags: