Rejestracja spółki S24 Kielce, przez Internet

Jak założyć spółkę przez Internet, w S24?

Procedura rejestracji spółki w S24 Kielce jest coraz chętniej wybierana przez przedsiębiorców.

Portal s24 jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Spis treści:

Jak założyć spółkę w S24?

Dlaczego warto założyć spółkę w S24?

Konto w systemie S24

Jak przeprowadzić procedurę rejestracji spółki w S24?

Podpisanie dokumentów w S24

Opłacenie wniosku

Wpis spółki do KRS za pośrednictwem S24

Formalności po rejestracji spółki w S24

Rejestracja spółki w S24 oferta

rejestracja-spolki-s24

 

Jak założyć spółkę w S24

Rejestracja spółki handlowej obliguje do dopełnienia formalności umożliwiających prowadzenie firmy.

Obligatoryjnym elementem rejestracji podmiotu jest opracowanie zapisów umowy spółki na podstawie których będzie ona funkcjonować na rynku.

Może to być umowa lub statut (w zależności od wybranej formy prawnej podmiotu).

Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na rejestrację spółki w S24, która umożliwia skorzystanie z gotowego wzorca umowy (bez możliwości modyfikacji zapisów). Wybór tego rozwiązania nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego umowy.

Jakie spółki można założyć w S24?

↳z ograniczoną odpowiedzialnością
↳prostą spółkę akcyjną
↳komandytową
↳jawną

 

Dlaczego warto założyć spółkę w S24?

↳ możliwość załatwienia wszystkich formalności w jednym miejscu, bez wychodzenia z domu
↳ skorzystanie z elektronicznych formularzy dostępnych w systemie
↳ automatyczne generowanie niezbędnych wniosków i formularzy rejestracyjnych
↳ brak konieczności zachowania formy aktu notarialnego umowy
↳ niższe koszty rejestracyjne spółki w KRS

Warto zaznaczyć, że rejestracja spółki w systemie S24 jest możliwa, gdy wspólnicy posiadają założone tam konto oraz mają wyrobiony podpis elektroniczny lub profil zaufany.

 

Konto w systemie S24

Korzystanie z portalu S24 wymaga założenia konta.

Warto zaznaczyć, że wszelkie informacje dotyczące procedury rejestracji spółki otrzymujemy na konto utworzone w systemie.

 

Jak przeprowadzić procedurę rejestracji spółki w S24?

Założenie spółki S24 krok po kroku:

 1. Założenie kont wspólników w systemie S24.
 2. Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji podmiotu (m.in. dane wspólników, sposób reprezentacji, wybrane kody PKD itp.)
 3. Wprowadzenie danych do formularzy rejestracyjnych.
 4. Wygenerowanie dokumentów i wniosku o wpis do KRS.
 5. Złożenie podpisu elektronicznego na dokumentach.
 6. Opłacenie procedury rejestracji spółki w S24.
 7. Złożenie dokumentów do KRS.

Podpisanie dokumentów w S24

Podpisanie dokumentów w S24 jest możliwe przy wykorzystaniu jednego z poniższych narzędzi:
↳ kwalifikowany podpis elektroniczny
↳ profil zaufany
↳ podpis osobisty

 

Opłacenie wniosku

Koszty rejestracji spółki można opłacić przez Internet, za pomocą systemu ePłatności.

Koszty:
↳ 250 zł – wpis do KRS
↳ 100 zł – ogłoszenie wpisu w MSiG
↳ opłata manipulacyjna operatora płatnosci

 

 Wpis spółki do KRS za pośrednictwem S24

Złożenie wniosku o wpis do KRS jest ostatnim punktem procedury rejestracji firmy w systemie S24.

Dane są automatycznie pobierane z umowy spółki.

 

  Formalności po rejestracji spółki w S24

 1. Opłata podatku PCC.
 2. Zgłoszenie NIP-8.
 3. Rejestracja spółki do VAT (jeżeli firma będzie podatnikiem VAT).
 4. Złożenie oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego.
 5. Zgłoszenie podmiotu do CRBR.
 6. Wybór biura rachunkowego.

 

  Rejestracja spółki S24 Kielce oferta

rejestracja-spolki-S24Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółki za pomocą systemu S24. W imieniu klienta przeprowadzamy całą procedurę, przygotujemy dokumenty i wnioski, a także złożymy je w systemie S24.

Klienci mogą również skorzystać z doradztwa prawnego.

Zapraszamy do współpracy w zakresie założenia spółki w S24.

? Przejdź do oferty naszego biura – rejestracja spółki S24