Rejestracja spółki w KRS – jak złożyć wniosek o wpis do KRS

Istnieją dwa sposoby na złożenie dokumentów do KRS. Od ubiegłego roku możliwa jest wyłącznie  rejestracja  w formie elektroniczna. Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy mogli przygotować wniosek o wpis w formie papierowej i osobiście złożyć go do sądu. Obecnie jedyna dostępna ścieżka to złożenie ścieżka online. Przepisy prawa przewidują możliwość sporządzenia i przesłania wniosku za pośrednictwem portalu S24 lub PRS. Pierwszy z nich umożliwia przygotowanie wszystkich wniosków,  spółki i załączników na platformie oraz gwarantuje ich rozpatrzenie w ciągu jednego dnia. S24 powstał z myślą o tych, dla których standardowe zapisy w umowie są wystarczające, oraz dla których priorytetem jest tania i szybka rejestracja oraz możliwość późniejsze bezproblemowej zmiany danych w KRS.

Rejestracja spółki w systemie PRS dla kogo

Portal Rejestrów Sądowych skierowany jest do osób, które już od momentu zakładania podmiotu, chcą go kształtować , stosując indywidualne zapisy w umowie. Jest to możliwe tylko jeśli ma ona formę aktu notarialnego. Właściciele firm, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, stracą możliwość złożenia dokumentów przez portal s24 i skorzystania z opcji przygotowania umowy spółki na bazie gotowego wzorca. Zyskają za to szansę wykreowania spółki dostosowanej do ich potrzeb, uregulowania kwestii organów i zarządzania jednostką, zgodnie ze swoim pomysłem.

Sporządzanie umowy spółki
Sporządzanie umowy spółki w formie aktu notarialnego

Rejestracja spółki krok po kroku

Zanim wniosek do KRS zostanie przygotowany i złożony w systemie, konieczne jest dopełnienie kilku formalności.

Pierwszą kwestią jaką należy się zająć przed rejestracją spółki, niezależnie od tego czy jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna czy komandytowa, jest przygotowanie treści umowy spółki. Aby wywiązać się z tego obowiązku, większość wspólników decyduje się na skorzystanie z pomocy doradcy lub prawnika. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i znajomości obowiązujących przepisów, pomoże przygotować dokument zgodnie z przyjętymi normami, realizujący wszystkie założenia wspólników.

Po przygotowaniu treści umowy spółki, konieczne jest zorganizowanie spotkania z notariuszem w celu zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Notariusz sprawdzi treść dokumentu oraz poświadczy podpisy wspólników. Akt otrzyma numer CREWAN, który należało będzie wpisać wypełniając formularze w systemie Portal Rejestrów Sądowych.

Właściwa rejestracja odbywa się za pośrednictwem PRS, tam też w przyszłości możne być dokonywana zmiana danych KRS przez wspólników. W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu – jest to obowiązek wszystkich rejestrujących, którzy będą posiadali udziały. Następnie trzeba wypełnić wniosek o wpis do KRS, podobnie jak odbywa się to na portalu S24. Należy jednak wpisać numer aktu notarialnego nadanego umowie spółki.

Wpis: Odrzucenie wniosku o założenie spółki z o.o.

Ostatnimi czynnościami związanymi z rejestracją spółki w PRS jest wygenerowanie wniosku o wpis do KRS oraz podpisanie dokumentów. Do zatwierdzenia wniosków i dokumentów w systemie potrzebne jest posiadanie aktywnego zestawu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

*Jeśli rejestruje się spółkę w systemie S24, podpis ten potrzebny jest do poświadczenia umowy i pozostałych dokumentów i wniosków rejestracyjnych.

Tak przygotowany wniosek i dokumenty przesyłane są w formie elektronicznej do sądu, który decyduje o zarejestrowaniu podmiotu w KRS. Na odpowiedź zwrotną z sądu wspólnicy czekają nawet 14 dni, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, rejestracja w portalu PRS zostanie zakończona sukcesem.

Rejestracja spółki w PRS
Instrukcja rejestracji spółki w PRS

Zmiana danych spółki w PRS

W tym miejscu warto podkreślić, że PRS nie służy to nie tylko rejestracja spółki. W systemie tym możliwe jest złożenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej do KRS, w tym również wniosek o zmiany danych spółki i jej wspólników w rejestrze. Przygotowanie i złożenie w ten sposób dokumentów daje gwarancję, że zarówno aktualizacja, jak i sama rejestracja spółki przebiegną sprawnie i bezproblemowo, a każdy z dokumentów trafi do sądu w formie elektronicznej całkowicie bezpiecznie.

Pomoc w założenie spółki w S24 lub na Portalu Rejestrów Sądowych

Oferujemy pomoc w sporządzeniu umowy spółki zarówno w formie aktu notarialnego jak i na bazie gotowego wzorca. Z nami rejestracja spółki przebiegnie sprawnie, przy minimalnym udziale wspólników. Zadbamy o to aby wniosek został opracowany bezbłędnie i aby sąd pozytywnie rozpatrzył przesłane w systemie dokumenty do KRS/

Tags: