Rejestracja spółek z o.o. w Warszawie może zostać przeprowadzona w sposób tradycyjny lub uproszczony. Obowiązkiem wspólników podczas rejestracji takiej spółki jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych. Rejestracja spółek z o.o. w Warszawie w sposób tradycyjny przeprowadzana jest w urzędzie. Cechą charakterystyczną tej rejestracji jest tworzenie umowy spółki przez notariusza w formie aktu notarialnego. Ten sposób rejestracji jest kosztowny i długotrwały, gdyż spółka jest rejestrowana nawet kilka tygodni. Rejestracja spółek z o.o. w Warszawie sposobem uproszczonym odbywa się na platformie teleinformatycznej, gdzie przedsiębiorca wprowadza dane zakładanej spółki do odpowiednich formularzy. Po przesłaniu dokumentów do właściwego sądu rejonowego rejestracja spółki zostaje dokonana w maksymalnie 24 godziny.

Nasza firma oferuje profesjonalną pomoc podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane poznaniem szczegółów naszej oferty!

Tags: