Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorca na dopełnienie tej formalności ma 6 miesięcy, licząc od chwili zawarcia umowy spółki.

W chwili zawarcia umowy spółki z o.o., staje się ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Na tym etapie działalności jej funkcje są niemal identyczne jak po przeprowadzeniu jej pełnej rejestracji. Oznacza to że może zawierać umowy, nabywać oraz sprzedawać towary i usługi, kupować i zbywać prawa, zatrudniać i zwalniać pracowników, a także pozywać oraz być pozywaną.

Jeżeli rejestracja spółek z o.o. KRS nie zostanie przeprowadzona w przeciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, wówczas umowa spółki zostanie rozwiązana, a jej wspólnicy zmuszeni do natychmiastowego uregulowania jej zobowiązań, a następnie jej zlikwidowania.

Po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego spółka staje się przedsiębiorstwem właściwym i może w pełni legalnie funkcjonować na rynku na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie spółek handlowych.

Tags: