Przedsiębiorca może zarejestrować podmiot gospodarczy na dwa sposoby – tradycyjnie składając odpowiednie wnioski i formularze drogą urzędową w wersji papierowej, lub elektronicznie poprzez portal S24. W pierwszym przypadku powołana musi być notarialnie osoba trzecia, która posiada uprawnienie do potwierdzenia umowy w formie aktu prawnego.

Jak przebiega rejestracja spółek z o.o bez notariusza? Właściciel firmy otrzymuje w trybie S24 gotowy wzorzec umowy, który wypełnia danymi spółki tj. nazwa tworzonej firmy, dane adresowe, listę wspólników i określony przedmiot działalności rejestrowanej. Następnie dokument potwierdza kwalifikowanym podpisem i wysyła do eKRS, który powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 24 godzin. Jakie korzyści może otrzymać właściciel z rejestracji online? Przede wszystkim wpis przez udostępniony przedsiębiorcom portal umożliwia uniknięcie obecności notariusza i opłacania wynagrodzenia kancelarii za spisanie umowy. Dodatkowo proces trwa o wiele krócej, niż w przypadku tradycyjnej formy. Podsumowując, właściciel działalności gospodarczej może dokonać rejestracji zarówno tradycyjnie jak i poprzez Internet, jednak ze względu na oszczędność czasu, wygodę i prostszą procedurę coraz więcej osób decyduję się na tryb S24.

Tags: