Rejestracja spółek z o.o. bez aktu notarialnego odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, gdzie dostępne są wzory dokumentów wymaganych do założenia takiej działalności. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet wymaga założenia konta na platformie przez każdego wspólnika, który podpisywać będzie wniosek o rejestrację spółki. Do wybranych formularzy należy wprowadzić dane zakładanej spółki oraz wybrać odpowiednie do profilu działalności kody PKD, a także właściwy sąd rejonowy. Wygenerowane dokumenty podpisuje się za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółek z o.o. bez aktu notarialnego to znacznie tańsze rozwiązanie niż tradycyjna rejestracja spółki, gdzie umowa tworzona jest przez notariusza. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób trwa także zdecydowanie krócej, gdyż po przesłaniu podpisanych dokumentów do wybranego sądu rejonowego przedsiębiorca czeka maksymalnie 24 godziny.

Tags: