Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po dopełnieniu tej formalności spółka uzyskuje wpis do rejestru przedsiębiorców i staje się legalnie działającym przedsiębiorstwem.

Po zawarciu umowy spółki, jednostka otrzymuje miano “spółki w organizacji”. Stan ten trwa do momentu wpisania jej do KRS. Przedsiębiorca na wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców ma 6 miesięcy od chwili zawarcia jej umowy. Jeżeli nie dopełni danego obowiązku w danym terminie, wówczas umowa spółki zostanie rozwiązana, a przedsiębiorcy zmuszeni do uregulowania zobowiązań spółki i jej zlikwidowania.

Rejestracja spółek KRS wiążę się z szeregiem formalności. Na szczęście niedogodności rejestracyjne można w bardzo łatwy sposób zniwelować. Szansę na to daje współpraca z wyspecjalizowaną firmą oferującą pomoc w zakresie rejestracji internetowej.To ogromne udogodnienie, ponieważ samodzielne wpisanie spółki w wymaganych rejestrach może trwać nawet kilka miesięcy.

Tags: