Jeśli podjąłeś się prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej, z pewnością chcesz dowiedzieć się na czym polegają wszelkiego rodzaju zagadnienia dotyczące powiązań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku znacznej części firm to właśnie składki odprowadzane do ZUS obciążają ich finanse. Jednakże warto również wspomnieć, iż każdy początkujący przedsiębiorca wybiera dla siebie taką formę prawną, która pozwoli zoptymalizować koszty przedsiębiorstwa, jak również wyciągnąć jak najwięcej korzyści z tego rozwiązania.

Będąc na etapie zakładania własnej działalności i analizując zalety prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej, zawsze pojawia się pytanie czy w formie tej występują opłaty związane z ZUS.

W sytuacji, kiedy w PSA będzie działał tylko jeden akcjonariusz, będzie on zobowiązany do tego, aby uiszczać składki do ZUS. W tej kwestii pojawia się już różnica pomiędzy sp. z o.o., a PSA, ponieważ w przypadku tej pierwszej, obowiązek płacenia składek ZUS pojawia się już na etapie jednego akcjonariusza. Jednak w przypadku PSA obowiązek ten nie pojawi się również przy udziale większej ilości akcjonariuszy. Sytuacja jednak ulegnie zmianie wówczas, gdy wspólnik zostanie zatrudniony na umowę o pracę w spółce, bądź będzie zobligowany na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

UWAGA!
W przepisach polskiego prawa określona została jeszcze jedna sytuacja, kiedy to na przedsiębiorcę spada obowiązek regulowania składek ZUS. Mowa o sytuacji, kiedy to jako wkład do spółki wniesione będą świadczenie pracy, bądź usług. Wówczas niezależnie od ilości akcjonariuszy, będzie konieczne opłacanie składek ZUS.

Prosta Spółka Akcyjna a ZUS – już wszystko jasne!

Jeśli nie wiesz w jaki sposób prowadzić sprawy księgowe Prostej Spółki Akcyjnej, koniecznie skontaktuj się z nami!

 

ZUS w prostej spółce akcyjnej

 

Tags: