Prosta spółka akcyjna zalety i wady, założenia

Od lipca 2021roku wprowadzona została nowa forma prawna prowadzenia działalności – prosta spółka akcyjna. Ustawodawca dołożył wszelkich starań aby stała się ona odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców i ich potrzeby. Rzeczywiście PSA swoją konstrukcją nieco odbiega od pozostałych form i zapewnia możliwości, jakie dotychczas nie zapewniała żadna inna spółka. Czy jednak zrewolucjonizowała ona polski świat biznesu, tak jak spodziewano się tego przed 2021 rokiem? – Zdecydowanie nie. Przedsiębiorców nie skusiła wizja niskiego kapitału czy przywilejów akcjonariuszy, jak wynika z przeprowadzonych sondaży przedsiębiorcy nie mają wystarczającej wiedzy na temat prostej spółki akcyjnej, dlatego nie darzą nowej formy zaufaniem.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w 2023
Prosta spółka akcyjna 2023

Zalety i wady prostej spółki akcyjnej

Prowadzenie działalności w ramach P.S.A. wiąże się z szeregiem korzyści, którymi są:

 • Niski kapitał zakładowy

Zgodnie z przepisami, minimalny kapitał zakładowy PSA wynosi zaledwie 1 zł. Jest to symboliczna kwota, która zapewnia brak minimalnej bariery finansowej umożliwiające prowadzenia działalności w ramach formy prawnej. Oczywiście umowa może stanowić, że kapitał będzie wynosił więcej, jest to jednak wyłącznie wola akcjonariuszy, którzy mają prawo swobodnie decydować o kapitale.

 • Praca akcjonariuszy wkładem na pokrycie akcji

W prostej spółce akcyjnej przedsiębiorcy obejmują akcje w zamian za wkłady niepieniężne lub pieniężne. Wkładem niepieniężnym może być świadczenie usług lub pracy na rzecz spółki. Wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci pracy, daje akcjonariuszom takie same prawa jak wniesienie wkładów pieniężnych.

 • Prosta rejestracja spółki przez internet

Istnieje możliwość szybkiego zawarcia umowy spółki i uzyskania wpisu do KRS i podjęcia działalności w 24 godziny. Umowa spółki może być w formie aktu notarialnego lub dokumentu przygotowanego na bazie gotowego wzorca. Zmiany w umowie również mogą być wprowadzane w formie elektronicznej.

 • Minimalna ilość formalności związanych ze zwoływaniem zgromadzenia akcjonariuszy

PSA ma możliwość zwoływania zgromadzenia w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz zdalnego uczestnictwa w zgromadzeniu.

 • Swoboda w dysponowaniu wypracowanym zyskiem

Akcjonariusze za pośrednictwem umowy spółki mogą ustalić swobodnie zasady podziału wypracowanego zysku i wypłacania dywidendy. Może być ona wypłacana w dowolnej formie, nie zawsze proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

 • Możliwość swobodnego wyboru modelu zarządzania i występujących organów

Akcjonariusze mogą decydować o tym jakie organy będą występowały w PSA. W treści umowy można zdecydować czy w spółce będzie występował jeden organ posiadający kompetencje zarządcze i nadzorcze – rada dyrektorów, czy też dwa organy – zarząd i rada nadzorcza.

 • Brak podatku PCC  – PSA nie ma obowiązku odprowadzania podatku od wkładów wniesionych przez przedsiębiorców.
 • Brak obowiązku odprowadzania składek ZUS dla akcjonariuszy jednoosobowych PSA.
 • Elastyczność w zakresie uprzywilejowania akcji.
 • Uproszczona procedura likwidacji PSA i zakończenia działalności przez akcjonariuszy.

 

Wpis: Rejestracja spółki z o.o dokumenty 2023

Wady prostej spółki akcyjnej

Do wad PSA możemy zaliczyć:

 • opodatkowanie – podwójne opodatkowanie, polegające na konieczności odprowadzenia podatku od dochodu oraz od części, która zostanie przeznaczona przez przedsiębiorców na kapitał akcyjny.
 • Konieczność posiadania rezerwy na wypadek ewentualnych strat w formie kapitału akcyjnego,
 • Brak możliwości wejścia na giełdę.
 • Obowiązek powzięcia uchwały akcjonariuszy i wybór jednego, spośród organów, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
Prosta spółka akcyjna 2023
Pomoc w rejestracji PSA 2023

Prosta spółka akcyjna 2023 pomoc

Przewiduje się, że w 2023 roku prosta spółka akcyjna będzie częściej wybierana i coraz więcej nowych działalności będzie prowadzona w formie PSA. Nowy Rok będzie z pewnością okazją do tego aby podjąć decyzję o założeniu spółki. Osoby, które będą szukały pomocy w zakresie przeprowadzenia procedury, zachęcamy do kontaktu. Oferujemy pomoc w zawarciu umowy spółki, doradztwo w kwestii organów, udzielenie informacji na temat kapitału oraz najbardziej korzystnej formie rejestracji podmiotu w 2023 roku.

 

Tags: