Coraz więcej osób chce założyć własną działalność. Daje ona zarówno swobodę jak i korzystne możliwości dla przyszłego przedsiębiorcy. Rejestracja działalności dzięki nowoczesnej technologii stała się o wiele prostsza i szybsza, niż parę lat temu.

Jak wygląda proces zakładania firmy? Ważnym aspektem przy wyborze podmiotu jest pomysł na jego formę prawną. Od tej decyzji zależeć będzie m.in. forma opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości, odpowiedzialność majątkowa itp.

Rejestracja firmy dokonywana jest poprzez złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakładając działalność właściciel musi wybrać także rodzaj działalności gospodarczej i sklasyfikować go zgodnie z obowiązującymi kodami PKD.

Ostatni krok, aby pomyślnie przebiegł proces zakładania firmy to założenie konta w banku. Nie ma obowiązku zakładania firmowego konta, jednak prowadząc firmę musi ona zachować płynność finansową. Właściciel z reguły nie powinien łączyć prywatnego konta z firmowym, dlatego coraz częściej zakładanie biznesu wiąże się z zakładaniem indywidualnego rachunku, na którym będą wszystkie operacje związane z podmiotem gospodarczym.

Tags: