Powtarzające się czynności wspólników spółka z o.o. pozwalają na uniknięcie płacenie składki zdrowotnej. Nowy Ład od stycznia wprowadza przepisy w ramach których członkowie zarządu, prokurenci czy członkowie komisji rewizyjnej wynagradzania na podstawie uchwał zostają objęci składką zdrowotną w wysokości 9%.

Kodeks spółek handlowych posiada artykuł 176, który pozwala wspólnikom na otrzymywanie wynagrodzenia za „powtarzające się czynności wspólnika”, jeśli do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie dodany odpowiedni zapis. Czynności te nie mogą być wykonywane w sposób ciągły, ale okresowo. Otrzymane wynagrodzenie zwolnione jest ze składki zdrowotnej czy składek społecznych. Dochód rozliczany jest według skali podatkowej 17% lub 32%, a płatny w rozliczeniu rocznym PIT. Kluczowym aspektem jest to, iż wykonywane czynności nie mogą dotyczyć spraw związanych z zarządzaniem spółką.

Zmiany do umowy spółki można wprowadzić podczas jej tworzenia, jak również w dowolnym późniejszym momencie, jednak będzie się to wiązało z przeprowadzeniem procesu aktualizacji danych w KRS.

Tags: