Procedura rejestracji spółki w S24 musi być przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby podmiot mógł legalnie funkcjonować na rynku. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielną rejestrację firmy. Czy warto? Jakie ryzyko wiąże się z samodzielną rejestracją spółki?

Poprawna rejestracja to:

  • kompletne wypełnienie formularzy rejestracyjnych
  • uiszczenie niezbędnej opłaty rejestracyjnej
  • dodanie odpowiednich załączników do wniosku o wpis w KRS
  • przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących np. zakazanych kodów PKD

Niedostosowanie się do powyższych kwestii powoduje odrzucenie wniosku o założenie spółki z o.o., co przyczynia się do wydłużenia procedury rejestracji firmy.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie:

– uzupełnienie braków formalnych we wniosku o rejestrację spółki S24
– pomoc w uzupełnieniu braków we wniosku aktualizacyjnym
– przygotowanie odpowiedzi na wezwanie sądu oraz odpowiednich dokumentów i ponowne wysłanie wniosku o rejestrację / aktualizację danych

Oferujemy również w przygotowaniu i złożeniu wniosku o zwrot opłaty rejestracyjnej dokonanej w poprzednim wniosku.

Tags: