Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierane narzędzie do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku. Podmiot ten wybierany jest zazwyczaj ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. W przypadku zadłużenia spółki wszelkie zobowiązania regulowane są bowiem z jej majątku, a nie prywatnego mienia wspólników jak jest to w przypadku spółek osobowych.

Nie oznacza to jednak, że spółka z o.o. jest bezkarna. W przypadku, gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna, a spółka nie złoży w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłość wówczas do odpowiedzialności zostaną pociągnięci członkowie Zarządu, jako iż to właśnie oni prowadzą sprawy spółki oraz ją reprezentują.

Innym czynnikiem, który zachęca do założenia danej jednostki, jest niewielki kapitał zakładowy wymagany do utworzenia spółki z o.o. Wynosi on zaledwie 5 tysięcy złotych. To aż 20-krotnie mniej niż w przypadku innej spółki kapitałowej – spółki akcyjnej. Kapitał dzieli się na udziały o wartości nominalnej nie mniejszej niż 50 złotych. Udziały w spółce z o.o. mogą być równej bądź różnej wartości.

Tags: