Weryfikacja beneficjentów w banku – procedura

Powyższa procedura ma na celu głównie pilnowanie, aby wszelkie dane, które zostały zawarte w CRBR były zgodne ze stanem faktycznym i jednocześnie mogły stanowić wiarygodne źródło informacji. Jednak jak wiadomo informacje odnośnie beneficjentów rzeczywistych są jawne, co oznacza, że mogą budzić wątpliwości. Z kolei przeprowadzane analizy oraz weryfikacja nie zawsze są oczywiste, a wręcz dosyć często budzą kontrowersje i tym samym muszą zostać poddane weryfikacji. Wynikiem tego banki nie posiadają odpowiednich informacji, a więc ma miejsce negatywna weryfikacja beneficjentów w banku.

Kiedy pojawia się problem z weryfikacją beneficjenta w CRBR?

Mówimy o sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwach określa się ponad jednego beneficjenta rzeczywistego, co powoduje, że jego określenie jest utrudnione, bądź jest to w ogóle niemożliwe. Nie należy jednak zakładać, iż dane znajdujące się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są nieprawidłowe. Tym samym nie należy w głównej mierze opierać się wyłącznie na informacjach zawartych w CRBR, gdyż jak się okazuje jeśli zostaną wskazane rozbieżności, wymaga się potwierdzenia odnośnie tego, że podjęto próby określenia beneficjenta, jak również zweryfikowania jego własności.

Sprawdź również: Formalności związane z zakładaniem spółki

CRBR a KRS

Z doświadczenia wiemy, iż często nie wystarczy dokonać weryfikacji danych w CRBR, ale równie przydatne mogą okazać się dane z KRS, a także innych dostępnych źródeł publicznych, jak również dokumentów firmowych. Bardzo często bowiem okazuje się, iż różnice wynikające pomiędzy CRBR, a KRS są następstwem zmian wprowadzanych w firmie, gdyż KRS często potrzebuje nawet kilku tygodni, aby zatwierdzone zostały zmienione dane.

Wątpliwości banku w zakresie zgłoszonych danych CRBR

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca otrzyma informację, iż pojawiły się wątpliwości w zakresie danych znajdujących się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, po stronie spółki leży obowiązek ustalenia z bankiem podstaw zaistniałych rozbieżności. Należy przygotować dokumenty, dostarczyć je do banku, a następnie spróbować namówić bank na ponowne przeprowadzenie weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

Zgłoszenie spółki CRBR oferta

Spotkała Cię negatywna weryfikacja beneficjentów w banku? Nie wiesz co zrobić, aby móc dalej prowadzić sprawy swojej firmy? Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

Tags: