Kodeks Spółek Handlowych umożliwia likwidację spółki za pośrednictwem systemu S24. Warto tutaj zaznaczyć, że ta opcja jest możliwa dla osób, które zdecydowały się zarejestrować spółkę za pośrednictwem tego systemu (S24). Dodatkowym wymogiem jest, aby umowa spółki nie była zmieniana z wykorzystaniem aktu notarialnego sporządzanego przez notariusza.

Likwidacja spółki w s24:
– otwarcie likwidacji spółki (podjęcie uchwały, powołanie likwidatorów, złożenie wniosku o otwarcie likwidacji spółki, sporządzenie bilansu oraz zatwierdzenie,)
– działalność podmiotu w trakcie likwidacji (podział majątku, sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego, wyznaczenie miejsca przechowywania dokumentów)
– zakończenie likwidacji spółki (wykreślenie spółki z rejestru KRS)

Osoby, które nie chcą samodzielnie zajmować się procedurą likwidacji spółki mogą skorzystać z pomocy naszych specjalistów. Oferujemy solidną pomoc w zakresie „likwidacja spółki w s24”.

Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy z doświadczoną kadrą ekspertów.

Tags: