Krajowy Plan Odbudowy małopolska skorzysta na nowym programie unijnym? Z jakich środków będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa?

Krajowy Plan Odbudowy Polski zakłada pomoc dla:
– obywateli Polski;
– przedsiębiorców;
– samorządów;
– przedsiębiorstw państwowych;

Wdrażane rozwiązania w ramach KPO mają na celu walkę z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Efektem podejmowanych działań ma być uodpornienie polskiej gospodarki na niespodziewane sytuacje oraz jej odbudowa.

W Małopolsce głównie wspierane będą działania z zakresu:
– zielonej gospodarki
– zmniejszenia energochłonności

Krajowy Plan Odbudowy małopolska przewiduje również pomoc dla właścicieli firm. Z tego powodu zachęcamy do rejestracji spółek z naszą pomocą, aby móc skorzystać z dofinansowania unijnego.

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie rejestracji spółki S24 oraz u Notariusza. Bezpieczne i sprawne przeprowadzenie procedury założenia firmy.

Tags: