Krajowy plan odbudowy a nowy ład – dlaczego przedstawione programy przez rząd są tak ważne dla Polski?

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano wsparcie w ramach 4 komponentów.

Celem KPO jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw. Efektem podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań ma być zwiększenie odporności gospodarki.

KPO koncentruje się wokół 5 obszarów:
– Odporność i konkurencyjność gospodarki
– Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
– Transformacja cyfrowa
– Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
– Zielona, inteligentna mobilność

W ramach środków KPO pomoc otrzyma wielu przedsiębiorców – może warto już dzisiaj otworzyć firmę? To najlepszy moment, aby móc skorzystać z unijnych środków na rozwój firm!

Nasze biuro oferuje przeprowadzenie procedury rejestracji spółki z pomocą doświadczonego grona specjalistów. Oferujemy opracowanie umowy, pełne doradztwo oraz monitorowanie całego procesu rejestracji spółki z o.o.

Tags: