Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet odbywa się na platformie, która została udostępniona przez ministerstwo Sprawiedliwości na początku 2012 roku. Założenie spółki z o.o. w ten sposób jest znacznie korzystniejsze niż tradycyjna rejestracja, która odbywa się w urzędzie oraz z obowiązkowym udziałem notariusza.

Koszt założenia spółki z o.o. on-line jest zdecydowanie niższy niż podczas tradycyjnej rejestracji. Przedsiębiorca nie musi opłacać taksy notarialnej, związanej z tworzeniem dokumentów w formie aktu notarialnego. Rejestrując spółkę przez Internet przedsiębiorca ma do wyboru kilka wzorów dokumentów, które są wymagane do zawiązania spółki. Zadaniem przedsiębiorcy jest wprowadzenie danych do wybranych wzorów oraz podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on-line trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego przez przedsiębiorcę sądu rejonowego.

Tags: