Przed rozpoczęciem biznesu, każdy przedsiębiorca musi zdecydować, jaka forma prowadzenia działalności będzie dla niego najkorzystniejsza.

Spółki stanowią zgrupowanie osób lub kapitału, a źródłem ich powstania jest umowa między wspólnikami. Różnią się ze względu na zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania oraz przepisami prawa którym podlegają. Wspólnicy mają do wyboru spółkę osobową lub kapitałową.

Spółka jawna jest łatwa w procesie zakładania, ponieważ wystarczy jedynie umowa w formie pisemnej. Właściciele muszą jednak odpowiadać w tym przypadku własnym majątkiem osobistym. Osobowa spółka prowadzona pod własną firmą może być stroną umów i postępowań sądowych.

W przypadku spółki komandytowej nie ma mowy o osobowości prawnej. W przypadku zadłużenia przynajmniej jeden wspólnik będzie odpowiadał całym swoim majątkiem, a pozostali tylko do wysokości swojego wkładu. Umowa zawarta musi być w formie aktu notarialnego i wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.

Najbardziej rozpowszechnioną formą spółki prawa handlowego jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o kapitał zakładowy, który podzielony jest na udziały. Odpowiedzialność za zobowiązania nie ponoszą właściciele swoim osobistym majątkiem, a jedynie wkładem, który wnieśli do spółki. Podmiot musi mieć formę aktu notarialnego.

Tags: