Kapitał zakładowy to inaczej wkład właścicieli przedsiębiorstwa, wniesiony podczas zakładania firmy. Wysokość kapitału zakładowego zależna jest w dużej mierze od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną, jaka wiąże się z kapitałem zakładowym jest fakt, że jego wysokość nie jest stała, a więc może się zmieniać w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Stała natomiast według przepisów prawa jest jego minimalna wartość. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna kwota, jaką zebrać muszą wszyscy wspólnicy jest co najmniej 5 tysięcy złotych, przy czym wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Spółka akcyjna wymaga natomiast kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych. Kapitał w spółce z o.o. wniesiony może zostać za pomocą formy gotówkowej lub bezgotówkowej. Wkładem niepieniężnym zawsze musi być jednak prawo na przykład do nieruchomości lub obligacyjne. Jeżeli naruszony zostanie kapitał przedsiębiorstwa z ograniczoną odpowiedzialnością, to spółka ma prawo wprowadzić obowiązek wyrównania jego brakującej części.

Tags: