Aby prawidłowo wiedzieć, jak rozpocząć prowadzenie działalności, przedsiębiorca powinien wiedzieć o pewnych istotnych kwestiach np. jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku.

Jednostka gospodarcza musi spełnić niezbędne warunki, które wymagane są aby otrzymać wpisy do rejestrów. Pierwszym etapem jest m.in. sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego formularza w trybie S24. Wnioskodawca w formularzu musi podać najważniejsze kwestie – nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, liczbę wspólników, wartość nominalną udziałów oraz czas trwania, jeżeli jednostka gospodarcza została utworzona w celu wykonania jedynie jakiegoś określonego celu.

Następnie takie pismo przesłane zostaje do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli dokument został wypełniony prawidłowo to przedsiębiorca może spełniać dalsze etapy w postaci utworzenia konta firmowego w banku, opłacenia kapitału założycielskiego przez wspólników oraz jeżeli działalność będzie sprzedawała towary lub usługi to również uzyskania wpisu do rejestru VAT jako czynny podatnik.

Tags: