Popularność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spowodowana jest z pewnością ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Mogą oni chronić swój prywatny majątek bez względu na zobowiązania podmiotu. Czy po wprowadzeniu przepisów Nowego Ładu od 2022 roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będzie tak korzystnym rozwiązaniem?

Polski Ład wprowadza wiele zmian, również w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Od stycznia 2022 roku wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały w polskim ładzie będzie oskładkowane dodatkowym obciążeniem podatkowym – składką zdrowotną 9%. Oznacza to wyższe koszty dla spółki oraz niższe wynagrodzenie dla członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie na podstawie powołania. Jak nie płacić składki zdrowotnej przez wspólników spółki z o.o.? 9% składką zdrowotną obciążeni są wyłącznie członkowie zarządu, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnych wynagradzani na podstawie uchwał.

Korzystne rozwiązanie pojawia się w przypadku wspólników będących członkami zarządu spółki z o.o. (najczęściej w mniejszych i średnich spółkach). Zgodnie z art. 176 KSH istnieje możliwość zobowiązania wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które otrzyma wynagrodzenie (nie obciążone dodatkowym podatkiem wprowadzanym przez Nowy Ład).

Skorzystanie z powyższego rozwiązania możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy umowa spółki przewiduje odpowiedni zapis o świadczeniach przez wspólników powtarzającej się pracy.

Oferujemy pomoc w opracowaniu odpowiedniej umowy, dokonania aktualizacji oraz rejestracji spółki w PRS.

Tags: