Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym to obligatoryjna czynność, która musi zostać wykonana aby firma mogła zostać wpisana do rejestru spółek. Dopiero złożenie wniosku o taki wpis i otrzymanie pozytywnie rozpatrzonej decyzji równoznaczne jest z legalnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Do momentu wpisu natomiast spółka może wykonywać niektóre czynności, ale posiada inne możliwości, inaczej też uwarunkowana jest odpowiedzialność za zobowiązania. Spółka taka musi także używać oznaczenia “w organizacji”. Niektórzy przedsiębiorcy pytają ile trwa rejestracja spółki w KRS. Na to pytanie nie jesteśmy jednak w stanie odpowiedzieć, ponieważ przy tradycyjnej rejestracji czas w dużej mierze zależy od wnioskodawcy. Sporządzenie błędnie wniosków może wydłużyć całą procedurę, ale praca urzędów i sądów również odgrywa dużą rolę. Niektórzy jednak korzystają z drugiego rozwiązania – rejestracji elektronicznej. To rozwiązanie jest lepsze pod względem czasu, ale także nie wyklucza niektórych kwestii i daje o wiele mniejsze możliwości. Jak więc powinien postąpić przedsiębiorca? Najlepiej powierzyć to zadanie specjalistom – z pomocą naszych ekspertów wszelkie procedury przechodzą sprawnie oraz bezproblemowo.

Tags: