Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym? W zgłoszonych przy rejestracji danych pojawiły się zmiany? Pamiętaj o obowiązku aktualizacji danych w systemie KRS! Za niedopełnienie obowiązku grożą poważne kary finansowe, a w niektórych przypadkach nawet nakaz rozwiązania spółki.

Od lipca wprowadzono e-KRS, czyli pełną elektronizację Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie papierowe wnioski nie są rozpatrywane przez sąd. Właściciele podmiotów mają możliwość składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej.

Elektroniczna aktualizacja danych w eKRS zobowiązuje do posiadania narzędzia potwierdzającego tożsamość. Przedsiębiorcy mają do wyboru:
– profil zaufany
– kwalifikowany podpis elektroniczny

Nasze biuro poleca przedsiębiorcom założenie oraz aktywację kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który posiada szerszy (w porównaniu do profilu zaufanego) zakres zastosowań. Posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego znacznie usprawnia prowadzenie firmy oraz załatwianie spraw online.

Oferujemy pomoc w zakresie elektronicznej aktualizacji danych w KRS oraz wyrobienia i aktywacji e-podpisu.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!

Tags: