Wiele osób zakładając własną firmę nie wie, jakie formalności i etapy należy spełnić, aby móc uzyskać wpisy do rejestrów i innych instytucji.

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to m.in. statut, czyli umowa sporządzona w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego formularza udostępnionego w trybie S24 oraz dodatkowe załączniki w postaci wniosków do Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wpisu do rejestru VAT.

Wszystkie te etapy należy spełnić bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, ponieważ w przeciwnym razie biznes nie będzie w stanie legalnie prowadzić czynności na rynku ze względu na brak wpisów do ewidencji zawierającej bazę wszystkich podmiotów.

Procedurę przejść może przedsiębiorca sam, wypełniając dokumenty albo powierzyć to zadanie ekspertom, którzy zajmą się kompleksowo całą procedurą wyręczając klienta i umożliwiając mu skupienie się na głównych aspektach takich m.in. pozyskiwanie klientów.

Nasi specjaliści wyręczą Cię z formalności i znajomości przepisów prawnych, a do zadania klienta należeć będzie jedynie złożenie podpisu na umowie kupna-sprzedaży.

Tags: