Zakładanie spółki z o.o. s24

S24 to system, umożliwiający elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych. Nie każda spółka może jednak zostać założona za jego pomocą. Przez Internet zarejestrować możemy wyłącznie spółkę z…

Kapitał w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy to inaczej wkład właścicieli przedsiębiorstwa, wniesiony podczas zakładania firmy. Wysokość kapitału zakładowego zależna jest w dużej mierze od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną,…