Kapitał w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy to inaczej wkład właścicieli przedsiębiorstwa, wniesiony podczas zakładania firmy. Wysokość kapitału zakładowego zależna jest w dużej mierze od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną,…