Aktualizacja danych KRS Warszawa – dlaczego jest tak ważna? Z jakiego powodu przedsiębiorcy powinni dbać o terminowe oraz solidne dopełnienie formalności zmiany danych spółki w Krs?

Aktualizacja KRS

Przedsiębiorcy prowadzący spółke zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS muszą pamiętać o konieczności zgłaszania danych do rejestru w odpowiednim terminie. Procedura aktualizacji danych spółki powinna być dopełniona w sposób rzetelny, terminowy oraz z zachowaniem obowiązujących standardów wynikających z przepisów prawa.

Jakie dane należy aktualizować w KRS?

Właściciele spółek zobligowani są do przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w przypadku wystąpienia zmian w zakresie m.in.:

aktualizacja-danych-krs-warszawa
aktualizacja-danych-krs-warszawa

Aktualizacja KRS Warszawa

Jak złożyć wniosek o aktualizację danych KRS?

Obecnie w związku z informatyzacją procedur w KRS wszelkie wnioski, zarówno w zakresie rejestracji spółki jak również zmiany danych KRS, należy składać w sposób elektroniczny. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd.

Wpis: Elektroniczna aktualizacja danych spółki w KRS

Gdzie złożyć wniosek o aktualizację danych KRS?

Wniosek o wpis zmian aktualizacyjnych w KRS można założyć za pośrednictwem PRS lub S24 – w zależności od sposobu zawiązania umowy spółki.

Kto składa i podpisuje wniosek o aktualizację danych KRS?

Wniosek o aktualizację danych spółki w KRS składa osoba posiadającą konto na portalu PRS lub S24. Wniosek musi podpisać:

  • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, lub
  • pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny), powołany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o aktualizację KRS?

  • dokumenty potwierdzające dokonanie zmian (np. uchwała wspólników)

 

Aktualizacja KRS opłaty

PRS:

250 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

S24:

200 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Aktualizacja KRS ile się czeka

  • wniosek złożony za pośrednictwem portalu PRS – w ciągu 7 dni
  • wniosek  złożony przez S24 – w ciągu 1 dnia

Dlaczego obowiązek aktualizacji danych spółki w KRS jest tak ważny?

Niezłożenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS sprawia, że w rejestrze KRS widnieją nieaktualne dane, z których korzystają odbiorcy zewnętrzni. Za wszelkie szkody wyrządzone z powodu braku zgłoszenia zmian w KRS odpowiada właściciel spółki.

Sąd wobec przedsiębiorcy niedopełniającego obowiązku aktualizacji danych w KRS może wszcząć postępowania przymuszające do złożenia wniosków aktualizacjnych.


 

Aktualizacja KRS Warszawa oferta

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków aktualizacyjnych, a także doradztwo w zakresie obowiązku zgłoszenia zmian w KRS.

aktualizacja-krs-warszawa-oferta
aktualizacja-krs-warszawa-oferta