Prowadząc biznes wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego należy pamiętać o obowiązku aktualizacji danych spółki. Należy zaznaczyć, że dokonanie zmian powinno zostać dopełnione w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmian w zakresie np.:

  • adresu spółki
  • danych wspólników spółki
  • danych członków zarządu spółki
  • sposobu reprezentacji
  • wysokości kapitału

Na przedsiębiorców, którzy nie dopełnią tego obowiązku we właściwym terminie może zostać nałożona kara grzywny (w niektórych przypadkach nawet rozwiązanie spółki).

Nasze biuro oferuje aktualizacja danych KRS 2022, czyli szybką aktualizację danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Usługi:

  • opracowanie i złożenie wniosków aktualizacyjnych w KRS
  • doradztwo prawne
  • szybkie dokonanie zmian w KRS

Oferujemy aktualizacje danych spółki przez Internet – możliwość skorzystania z oferty przedsiębiorców z całej Polski. Zapraszamy do współpracy – szczegółowe inforamcje po kontakcie z naszym działem merytorycznym.

Tags: