Zgodnie z nowelizacją przepisów przedsiębiorcy od 2022 roku zobowiązani są do utworzenia i aktywacji adresu do e-doręczeń, a także do dokonania aktualizacji danych we właściwych rejestrach (Nastąpiła zmiana terminu wejścia przepisów w życie, o nowym terminie będzie informował Minister właściwy do spraw cyfryzacji)

Baza adresów elektronicznych stanowi rejestr publiczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Podmiot wpisany do bazy posiada jeden adres do doręczeń elektronicznych (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość posiadania więcej niż jednego adresu – po uzyskaniu właściwej zgody).

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie „adres do e-doręczeń KRS”:

– pomoc w wypełnieniu wniosku o utworzenie adresu do e-Doręczeń
– pomoc w podpisaniu wniosku (przez e-puap lub podpis kwalifikowany) i wysłanie wniosku
– po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomoc w aktywacji skrzynki e-doręczeń

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych przedsiębiorców – udzielimy szczegółowych informacji i odpowiemy na pytania. Profesjonalna pomoc dla firm wpisanych do KRS, CEIDG –

Tags: